Нэвтрэх

Аз жаргалтай хотын индекс

Аз жаргалтай хотын индекс (цаашид АЖХИ гэх) нь Монгол улсын Нийслэлийн оршин суугч иргэдийн эрүүл, аюулгүй, ээлтэй орчинд тав тухтай , амар тайван аж төрж, амьдрах нөхцлийг бүх талаар бүрдүүлэхэд Аз жаргалтай хотын индексийг хэрхэн хангаж буй байдлыг илэрхийлэх нийлмэл үзүүлэлт юм.

Улаанбаатар хотын хөгжлийн шинэ үзэл баримтлал болгохыг зорьж буй “Аз жаргалтай хот”-ын индексийн шалгуур үзүүлэлт, түүний тодорхойлолт, тооцох аргыг дэлхийн хотуудын хөгжлийн туршлага, олон улсын байгууллагуудаас батлан гаргасан концепци, шалгуур үзүүлэлт болон өөрийн оронд хөгжлийн индексийг тодорхойлох талаар гаргасан баримт бичгийг харгалзан үзсэн болно.

Вэб статистик
Өнөөдөр: 6
Энэ 7 хоногт: 311
Энэ сард: 1151
Энэ жил: 24159
Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газар
Утас: (11)-321925
Нийслэлийн Мэдээллийн Технологийн газар
Утас: (11)-330899