Налайх дүүргийн 2015 оны Нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээ
Нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээ
Тайлбар: Эрүүл аюулгүй байдлын индексийн ололт амжилтын түвшинг өнгөөр ялгана.
- Үйл явц сайн дүүрэг
- Үйл явц дунд зэрэг дүүрэг
- Үйл явц муу дүүрэг
- Мэдээлэл байхгүй
Ногоон байгууламжийн мэдээлэл газрын зураг дээр харуулах
Эрүүл аюулгүй байдлын индексийн үзүүлэлтүүд
Хүрээлэн буй орчин
Дэд бүтэц
Эрүүл мэнд
Хувь хүний аюулгүй байдал
Боловсрол
Амьжиргааны зохистой түвшин
Засаглал
Налайх дүүргийн хороодууд
1 2 3 4 5 6 7
0.2313 0.1438 0.0355 0.0327 0.3084 0.8525 1
Вэб статистик
Өнөөдөр: 14
Энэ 7 хоногт: 301
Энэ сард: 1633
Энэ жил: 16582
Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газар
Утас: (11)-321925
Нийслэлийн Мэдээллийн Технологийн газар
Утас: (11)-330899