Нэвтрэх

Налайх дүүргийн 2019 оны Нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээ
Нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээ
Тайлбар: Аз жаргалтай хотын индексийн ололт амжилтын түвшинг өнгөөр ялгана.
- Үйл явц сайн дүүрэг
- Үйл явц дунд зэрэг дүүрэг
- Үйл явц муу дүүрэг
- Мэдээлэл байхгүй
Ногоон байгууламжийн мэдээлэл газрын зураг дээр харуулах
Аз жаргалтай хотын индексийн үзүүлэлтүүд
Хүрээлэн буй орчин
Дэд бүтэц
Амьжиргааны зохистой түвшин
Боловсрол
Эрүүл мэнд
Соёл, урлагийн үйлчилгээ
Хувь хүний аюулгүй байдал
Засаглал
Налайх дүүргийн хороодууд
1 2 3 4 5 6 7
Вэб статистик
Өнөөдөр: 32
Энэ 7 хоногт: 860
Энэ сард: 5290
Энэ жил: 51711
Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газар
Утас: (11)-321925
Нийслэлийн Мэдээллийн Технологийн газар
Утас: (11)-330899