Нэвтрэх

Налайх дүүргийн 2017 оны Нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээ
Нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээ
Тайлбар: Аз жаргалтай хотын индексийн ололт амжилтын түвшинг өнгөөр ялгана.
- Үйл явц сайн дүүрэг
- Үйл явц дунд зэрэг дүүрэг
- Үйл явц муу дүүрэг
- Мэдээлэл байхгүй
Ногоон байгууламжийн мэдээлэл газрын зураг дээр харуулах
Аз жаргалтай хотын индексийн үзүүлэлтүүд
Налайх дүүргийн хороодууд
1 2 3 4 5 6 7
Вэб статистик
Өнөөдөр: 6
Энэ 7 хоногт: 190
Энэ сард: 1319
Энэ жил: 11973
Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газар
Утас: (11)-321925
Нийслэлийн Мэдээллийн Технологийн газар
Утас: (11)-330899